یازده آزمایش ذهنی برای شناخت راه آینده - مهارت فردی - مجله اینترنتی واگن هفت فهرست
SQL requests:165. Generation time:4٫860 sec. Memory consumption:25.2 mb