چگونه یک اقامتگاه بوم گردی داشته باشیم؟ - گردشگری- مجله اینترنتی واگن هفت
اقامتگاه بوم گردی

چگونه یک اقامتگاه بوم گردی داشته باشیم؟

اقامتگاه بوم گردی ، اقامتگاهی است كه در محیط‌های طبیعی، بومی و تاریخی با رعایت بالاترین سطح ممكن ضوابط زیست محیطی و به شكلی سازگار با معماری بومی، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تاسیس می‌شوند و ضمن حداكثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با كیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می‌کنند.

اقامتگاه بوم گردی

شاید یکی از چالش برانگیزترین مراحل ساخت یا آماده‌سازی یک اقامتگاه بوم گردی مراحل کسب مجوز اقامتگاه بوم گردی باشد که به طور کلی به این صورت است که شما باید موافقت اصولی را از کمیسیون بوم گردی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ کنید که با گرفتن عکس و فیلم و مدارک مربوطه به کمیسیون بوم گردی این سازمان برده می‌شود و در صورت موافقت، به عنوان موافقت اصولی محسوب می‌شود.

بعد از گرفتن موافقت اصولی تا شش ماه فرصت دارید تا مجوز بهره‌برداری دریافت کنید. در این مدت لازم است از محل اقامتگاه نقشه، کروکی و طرح توجیحی تهیه کنید و زمانی که همه این موارد تایید شد پروانه ساخت به شما داده می‌شود.

زمانی که ساختمان آماده بهره‌برداری شد استعلاماتی از سازمان آتشنشانی، کارشناسان بهداشت و آزمایشات عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد توسط مدیر اقامتگاه انجام می‌شود و به تایید سازمان میراث فرهنگی می‌رسد.

در خصوص انجام امور بیمه‌ای برای اقامتگاه باید بدانید که ساختمان را باید به ازای هر نفر ظرفیت پذیرش اقامتگاه، بیمه جانی و مالی و کارآفرینی کرد تا در صورت هرگونه حادثه افراد بیمه حادثه شده باشند.

سازمان میراث فرهنگی بعد از بهره‌برداری و تایید آن تسهیلاتی به عنوان وام چهار تا شش درصد به موسس اقامتگاه پرداخت می‌کند.

شرح مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه بوم گردی کشور

هدف از تدوین این ضوابط، ساماندهی اقامتگاه های بوم گردی، حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی، افزایش محصولات گردشگری و ایجاد نوع جدیدی از مقاصد و جاذبه های گردشگری است.

حداقل شرایط لازم برای استاندارد اقامتگاه بوم گردی

حداقل شرایط لازم برای درجه بندی یك اقامتگاه بوم گردی در یكی از سطوح درجات، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است كه باید ضمن سازگاری با معماری بومی و رعایت اصول زیست محیطی، امكان اقامتی ایمن را برای گردشگران فراهم کند.

اقامتگاه های بومی به سه درجه ۳و ۲ ،۱ درجه بندی می‌شوند. درجه بر مبنای امتیازات مكتسبه در فرآیند ارزیابی تخصیص می‌یابد. در این فرآیند موارد در سه حیطه كلی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:

 • امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات و موارد مربوط به آن ۳۰ % از كل امتیازات
 • امور نیروی انسانی، ایمنی و بهداشتی و موارد مربوط به آن ۳۰ % از كل امتیازات
 • امور پایداری، رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد فرهنگی و موارد مربوط به آن ۴۰ % از كل امتیازات

رعایت نسبت های تخصیص داده شده در مجموع امتیازات، ضروری است.

ارزیابی امتیازات برای استاندارد اقامتگاه بوم گردی

در فرآیند ارزیابی، امتیازاتی از صفر تا ۱۰ ممكن است به هر یك از موارد ارزیابی تعلق گیرد این امتیازات براساس سطح كیفی و مطلوبیت مورد ارزیابی، تعیین می‌شوند.

 • در اقامتگاه های بوم گردی درجه سه حداقل كسب امتیاز ۱ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید كمتر از ۲ باشد.
 • در اقامتگاه های بوم گردی درجه ۲ حداقل كسب امتیاز ۴ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید كمتر از ۵ باشد.
 • در اقامتگاه های بوم گردی درجه ۱ حداقل كسب امتیاز ۷ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید كمتر از ۸ باشد.

به آن دسته از اقامتگاه های بوم گردی كه تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارائه می كنند و یا در راستای توسعه پایدار گردشگری اقدامات شاخصی انجام داده اند، می‌توان طبقه ممتاز اعطا کرد.

رعایت این ضوابط از تاریخ ابلاغ برای طراحی و احداث كلیه اقامتگاه های بوم گردی در سراسر كشور لازم الاجرا است.

اقامتگاه هایی كه قبل از تصویب این ضوابط احداث شده اند توسط كمیسیون درجه بندی تعیین درجه خواهند شد.

اخذ موافقت اولیه

درخواست تبدیل و یا ساخت اقامتگاه بوم گردی، قبـل از ارائـه به معاونت برنامه ریزی و سـرمایه گـذاری بـرای اخـذ موافقـت اصولی، باید در كمیته برنامه ریـزی گردشـگری اسـتان مطـرح شود. تشخیص نیاز استان به اقامـتگاه های بـوم گردی بر عهده این كمیـته است كه اعضای آن عبارتند از:

 • معاون گردشگری استان
 • معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری استان
 • كارشناس طبیعت گردی استان
 • یكی از فعالان بخش خصوص با نظر مدیركل استان

در صورتیكه كمیته برنامه ریزی گردشگری استان، طرح ارائه شده را توجیه پذیر نداند، سازمان تعهدی برای ارائه هرگونه تسهیلات به متقاضی نخواهد داشت، با این وجود، امكان اقدام بعدی متقاضی برای اخذ موافقت اصولی از وی سلب نمی‌شود.

مدارك و مراحل اخذ موافقت اصولی

 • ارائه درخواست كتبی توسط متقاضی مبنی بر احداث اقامتگاه های بوم گردی
 • ارائه فتوكپی اسناد مالكیت زمین ( فتوكپی برابر اصل شده از كلیه صفحات)
 • ارائه كروكی موقعیت زمین
 • ارائه گزارش كمیته برنامه ریزی گردشگری استان به كمیته فنی
 • بررسی و تایید موقعیت زمین و صدور موافقت اصولی توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

تبصره ۱: حضور كارشناس طبیعت گردی استان در جلسه كمیته فنی ضروری است.

تبصره ۲: صدور موافقت اصولی برای ساختمان های تاریخی و میراثی به عنوان اقامتگاه بوم گردی منوط به موافقت معاونت میراث فرهنگی و یا سایر معاونتها می باشد. تامین فضاهای فیزیكی و ضروری، مشروط به حفظ ارزشهای تاریخی و معنوی بنا خواهد بود.

 1. یك اقامتگاه بوم گردی می تواند شامل دو یا چند مجموعه اقامتی باشد، به شرطی كه این مجموعه ها از مدیریت واحدی برخوردار بوده و ارتباط فیزیكی و دسترسی آسانی میان مجموعه ها وجود داشته باشد.
 2. امكان احداث دو یا چند اقامتگاه بوم گردی با درجات و اهداف فعالیت مختلف در یك محیط مدیریتی واحد وجود دارد، به شرطی كه فعالیت هیچ یك از آنها تاثیر منفی بر عملكرد واحدهای دیگر نداشته باشد.

مراحل اخذ پر وانه بهره‌برداری

 • پس از اتمام فرآیند ساخت، متناسب با درجه درخواستی برای واحدها پروانه بهره برداری موقت شش ماهه صادر خواهد شد.
 • صدور پروانه بهره برداری سه شرح مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

مكان و موقعیت اقامتگاه بوم گردی

محل اقامتگاه بوم گردی نباید در نواحی خدماتی، تجاری و مسكونی طرح تفصیلی شهرها باشد.

تبصره ۱: مكان اقامتگاه باید دور از مراكز تولید سروصدا و تاسیساتی نظیر مراكز آموزش نظامی، بیمارستانها، تعمیرگاههای بزرگ، مدارس و پمپ بنزین باشد.

تبصره ۲: خذ موافقت اولیه ارگانهای ذیربط حسب مورد برای ساخت اقامتگاه بوم گردی ضروری است.

 • در شرایط خاص و در صورت برخورداری از شاخص های مدنظر و با تائید كمیته برنامه ریزی گردشگری استان، می توان اقامتگاههای بوم گردی را در محیط هایی به غیر از موارد تعیین شده نظیر محله های تاریخی، محوطه های باستان شناسی، مكانهای شاخص در شهرها احداث کرد.

حداقل تعداد واحد اقامتی برای اقامتگاه های بوم گردی برابراست با

 1. در موارد استثنایی و وجود موقعیت و شرایط خاصی كه مراتب توسط كارشناس طبیعت گردی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول كمیته فنی واقع شود ، اعداد ذكر شده قابل تغییر هستند.
 2. منظور از واحد اقامتی، مكانی است كه بطور معمول گنجایش چهار نفر را داشته باشد.

در كلیه اقامتگاه های بـوم گـردی بایـد طـرح هـای مشخصـی درخصوص مدیریت و بازیافـت پسـماندها و اسـتفاده بهینـه از پسابها به اجرا درآیند. وجود اقامتگاه های بوم گـردی نبایـد در هیچ شرایطی به آلودگی زیست محیطی بسـتر پیرامـون خـود منتهی شود.

اقامتگاه بوم گردی باید اقدامات مشخص و كارآمدی درخصوص صرفه جویی و استفاده بهینه از منـابع آبـی (نظیـر اسـتفاده از شیرآلات كم مصرف، مدیریت پسابها و …) انجام دهد.

نورپردازی اقامتگاه های بوم گردی باید بـه گونـه ای باشـد كـه ضمن تامین روشنایی مورد نیاز میهمانان، بیشینه صرفه جویی را در مصرف انرژی داشته و كمینه آلودگی را در منطقـه ایجـاد کند.

سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن تامین رفاه میهمانان، كمینه تاثیر منفی را بر محیط زیست منطقه داشته باشد. به همین منظور باید كوشش کرد كه ضمن رعایت اصـول معمـاری بومی، با بهره بردن از دانش فنی روز، كمترین میزان نشت حرارتـی در اقامتگاه های بوم گردی صورت پذیرد.

 • تخصیص فضایی مناسب برای پذیرایی از میهمانان
 • تخصیص فضای تحت عنوان چایخانه
 • امكان پذیرایی و سرو غذا در اتاق محل اسكان
 • ایجاد فضایی برای نمایش و فروش صنایع دسـتی و محصـولات محلی
 • امكان دسترسی به خدمات ارتباطی: در صورت وجود زیرساخت های لازم
 • امكان استفاده از اینترنت در اتاق محل اقامت
 • اقدام موثر به منظور پاسداشت و معرفی فرهنگ بومی
 • اقدام موثر به منظور حفاظت از محیط طبیعی

انجام اقدامات موثر به منظور حفاظت از تنوع زیستی منطقـه و ارائه محصولات گردشگری مبتنی بر اقـدامات صـورت پذیرفتـه در حفاظت از محیط های فرهنگی، طبیعی و تنوع زیستی: اجرای طـرح هـای حفاظـت از تنـوع زیسـتی ماننـد قـرق هـای اختصاصی و …

اجرای گشت طبیعت گردی با حضـور راهنمایـان مـورد تاًییـد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در منطقه

استفاده از انرژی های نو و تامین بخشی از انرژی موردنیاز از طریق منابع تجدیدپذیر

سرویس بهداشتی و حمام

 1. در واحدهای اقامتی درجه سه باید به ازای هر دو واحـد حـداقل یك مجموعه سرویس بهداشتی و حمـام و دسـت كـم سـه چشـمه وجود داشته باشد.
 2. در واحدهای اقامتی درجه دو باید علاوه بر وجود دست كم سه مجموعه سـرویس بهداشـتی، حـداقل یـك سـوم از واحـدها دارای مجموعه سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند.
 3. در واحدهای اقامتی درجه یك تمام واحدها باید دارای سـرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند.

رعایت اصول بهداشتی و پـاكیزگی در كلیـه فضـاهای اقامتگـاه های بوم گـردی (اعـم از آشـپزخانه، محـل اسـكان میهمانـان، سرویس های بهداشتی و ….): كلیه كاركنان باید دارای كارت سلامت باشند.

استفاده كلیه كاركنان از پوشاك بومی، ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی: فراهم نمـودن فرصـتهایی بـرای پوشـیدن لباسـهای محلـی توسـط گردشگران و شركت دادن آنها در رویدادهای محلـی مـی توانـد در جذابیت اقامتگاه های بوم گردی موثر باشد.

تخصیص فضایی مناسب برای اقامه نماز

ارائه خوراك و نوشیدنی های بومی و اسـتفاده از سـفره آرایـی بومی با رعایت اصول بهداشتی و رعایت ذائقه گردشگران

ارائه اطلاعات لازم در رابطه با محیط طبیعی و فرهنگی منطقه به روش های گوناگون (بروشور، تابلوی راهنما، عكس، نمایشگاه و …) به گردشگران

شناسایی و ارائه گزارش درخصوص مخاطرات و حوادث مـرتبط

با فعالیت اقامتگاه بوم گردی در منطقه و انجام اقدامات لازم بـه منظور مدیریت حوادث با توجه به قرار گرفتن اینگونه اقامتگـاهها در محیط های طبیعی و عموماً بدور از مراكز امدادی: آشنایی كلیه كاركنان اقامتگاه های بوم گردی با اصول كمكهای اولیه و امداد الزامیست و كاركنان ملزم به اخذ گواهینامه معتبر كمك‌های اولیه و امداد از مراجع ذیصلاح هستند.

رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و آگاه نمودن گردشگران با هنجارهای جامعه میزبان: ضروریست كه مدیریت اقامتگاه های بوم گـردی در هنگـام تبلیـغ، فروش خدمات و اقامت مسـافران، ضـمن بیـان مقـررات بـه نحـوی شایسته و محترمانه، تعامل لازم بـا میهمانـان و همچنـین مقامـات محلی را برقرار کند.

كلیه پرسنل شاغل در اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوطه، دارای گواهینامه آموزشی معتبر باشند: سرفصل های آموزشی كاركنان اقامتگاه های بـوم گـردی از سـوی اداره كل آموزش معاونت گردشگری تعیین شـده و كلیـه كاركنـان موظف به گذراندن دوره های آموزشـی در موسسـات مـورد تائیـد و اخذ گواهینامه آموزشی خواهند بود.

فرآیند صدور مجوز ساخت اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی

فرآیند صدور مجوز تبدیل بنا به اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی

فرآیند صدور پروانه بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی

2 1 1

 


بیشتر بخوانید: چگونه هزینه‌های یک سفر را کاهش بدهیم؟

1 دیدگاه. نوشتن نظر جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دسته ها: گردشگری
برچسب ها: , , ,
مطالب مرتبط
گردشگری سلامت
گردشگری سلامت در کدام کشورها بیشتر رونق دارد؟
حراج استانبول
حراج استانبول را از دست ندهید
فهرست