چه موقع هدیه از طرف کسی نپذیریم؟ - مهارت - مجله اینترنتی واگن هفت فهرست
SQL requests:132. Generation time:4٫378 sec. Memory consumption:24.84 mb