مهارتهای زندگی در زندگی فردی – بخش دوم - مجله اینترنتی واگن هفت فهرست
SQL requests:159. Generation time:4٫504 sec. Memory consumption:25.16 mb