ماشین باگی – چهارچرخ جذاب برای ماجراجویی در طبیعت - مجله اینترنتی واگن هفت فهرست
SQL requests:154. Generation time:4٫315 sec. Memory consumption:25.2 mb