ارسال اولین تلگراف در ایران - تاریخچه رشد فناوری - مجله اینترنتی واگن هفت فهرست
SQL requests:157. Generation time:7٫159 sec. Memory consumption:25.14 mb